اجاره به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی اجاره به انگلیسی و فارسی

اجاره HIRE , LEASE , RENT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

اجاره اي RENTAL
اجاره دادن LET , LEASE , RENT
اجاره دار TENANT , LESSEE
اجاره داري TENURE , TENANCY
اجاره داري مشترك ومشاعي JOINTURE
اجاره دهنده RENTER , BAILER , LESSOR
اجاره دهي LET
اجاره رفتن LET
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا