ارامش به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی ارامش به انگلیسی و فارسی

ارامش SOLACE , SILENCE , SERENITY , EQUILIBRIUM , COMPOSURE , CALMNESS , QUIET , LULL , PEACE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

ارامش دادن HUSH
ارامش طلب PACIFIST
ارامش طلبي(pacificism) PACIFISM
ارامش(n) CALM
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا