ارايش به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی ارايش به انگلیسی و فارسی

ارايش TOILET , POLISH , MUSTER , ATTIRE , ARRAY , ORDER , GARNISH , DECOR

ترجمه و معنی کلمات مشابه

ارايش ته فصل كتاب وغيره TAILPIECE
ارايش دادن EMBELLISH , DECORATE , GARNISH , BEAUTIFY , ADORN , ABLE , LARD , PLUME
ارايش دم اسبي گيسو PONYTAIL
ارايش دهنده DECKER
ارايش زنانه COSMETOLOGY
ارايش سر HEADDRESS
ارايش شش گوش خانه خانه كردن HONEYCOMB
ارايش كردن EMBELLISH , ATTIRE , MANICURE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا