ارث به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی ارث به انگلیسی و فارسی

ارث LEGACY , INHERITANCE , HERITAGE , PORTION

ترجمه و معنی کلمات مشابه

ارث پدري PATRIMONY
ارث گذاري DEVISE
ارث بر HEIR
ارث بردن HEIR
ارث برنده زن HEIRESS
ارث بري DEVISE
ارثي HEREDITARY , CONGENITAL
ارثي كه بنابوصيت رسيده BEQUEST
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا