استخر به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی استخر به انگلیسی و فارسی

استخر SWAG , STANK , POOL , LAKE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

استخراب كثيف SUMP
استخراج DERIVATION , PRODUCTION
استخراج كردن PAN , EXTRACT , EXPLOIT , EDUCE
استخراج كردن ياشدن MINE
استخرشنا NATATORIUM
استخرشناي سرپوشيده BATHS
استخرياحوض انگليسي POUND
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا