اسيب به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی اسيب به انگلیسی و فارسی

اسيب TRAUMA , TORT , STRAIN , DAMAGE , INCONVENIENCE , HURT , HARM , LESION , INJURY , MAR

ترجمه و معنی کلمات مشابه

اسيب رسان INJURIOUS , DELETERIOUS
اسيب رساندن MAR
اسيب رساندن(به) HARM
اسيب زدن BLEMISH
اسيب زدن به HURT
اسيب زدن(به) INJURE
اسيب شناس PATHOLOGIST
اسيب شناسي(طب) PATHOLOGY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا