افسرده به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی افسرده به انگلیسی و فارسی

افسرده HYPOCHONDRIAC , PENSIVE , DEJECT , WOEBEGONE , GLUM , GLOOMY

ترجمه و معنی کلمات مشابه

افسرده بودن MOPE
افسرده شدن SADDEN , GLOOM , DAMPEN , LANGUISH
افسرده كردن MOPE , DEPRESS
افسرده ومايوس شدن DROOP
افسرده وملول SAD
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا