بازگشت به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی بازگشت به انگلیسی و فارسی

بازگشت RETURN , REFERENCE , RECURRENCE , RECESSION , RECESS

ترجمه و معنی کلمات مشابه

بازگشت دادن REFER
بازگشت كننده RETURNEE , RECURRENT
بازگشتن UNTREAD , COMEBACK
بازگشتني RETURNABLE
بازگشته RETURNEE
بازگشتي RECESSIVE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا