باشكوه به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی باشكوه به انگلیسی و فارسی

باشكوه RICH , RIAL , NOBLE , GLORIOUS , GALA , LUSH , MAJESTIC , PLUSH , IMPERIAL , SUPERB , STATELY

ترجمه و معنی کلمات مشابه

باشكوه(splendidly) SPLENDID
باشكوه(مج) STILTED
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا