بخار به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی بخار به انگلیسی و فارسی

بخار STEAM , GAS , REEK , HAZE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

بخار(vapour) VAPOR
بخار) AIR
بخارپس دادن TRANSPIRE
بخاراب STEAM , WATERVAPOR
بخارازدهان خارج كردن REEK
بخارافتاب HELIUM
بخاربدبو MIASMA
بخارج پرتاب كردن JET
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا