بخت به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی بخت به انگلیسی و فارسی

بخت DIE , CHANCE , GRACE , LUCK

ترجمه و معنی کلمات مشابه

بخت ازماءي LOTTERY
بخت ازماءي كردن RAFFLE
بخت برگشته UNLUCKY
بختك NIGHTMARE , MARE , INCUBUS
بختيار AUSPICIOUS , LUCKY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا