بدبخت به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی بدبخت به انگلیسی و فارسی

بدبخت SORRY , GRAY , WRETCHED , WRETCH , WOEFUL , INFELICITOUS , MISERABLE , UNHAPPY , UNFORTUNATE , UNBLEST , UNBLESSED

ترجمه و معنی کلمات مشابه

بدبخت(donsie)(انگليس) DONSY
بدبختانه UNFORTUNATELY
بدبختي REVERSE , CALAMITY , WRACK , DISASTER , MISHAP , MISFORTUNE , MISERY , MISCHANCE , MISADVENTURE , ADVERSITY
بدبختي اور CALAMITOUS
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا