برف به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی برف به انگلیسی و فارسی

برف SNOW

ترجمه و معنی کلمات مشابه

برف پاك كن WIPER
برف ابكي SLUSH
برف امدن SNOW
برف باداورد SNOWDRIFT
برف باداورده DRIFT
برف باريدن SNOW
برف توده SNOWDRIFT
برف دانه SNOWFLAKE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا