برگشت به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی برگشت به انگلیسی و فارسی

برگشت BACKSTROKE , BACK , LAPSE , VEER , REVERT , REVERSAL , RETURN , RETROGRESS , REPERCUSSION , RELAPSE , REGRESSION , REGRESS , REFLUENCE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

برگشت بخوي نياكان ATAVISM
برگشت به خصال نياكان THROWBACK
برگشت دادن RE
برگشت دهنده RETROGRADE
برگشت(بوضع بهتر) UPTURN
برگشتگي TURNOVER , INVERT , DEVIANCE
برگشتگي ازدين APOSTASY
برگشتگي بعقب REVERSION




مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان



مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا