بوق به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی بوق به انگلیسی و فارسی

بوق TRUMPET , HORN , BUGLE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

بوق زدن HOOT
بوقت TIMELY
بوقت ديگرموكول كردن ADJOURN
بوقلمون TURKEY
بوقلمون صفت(اسكاتلند) DONSY
بوقلمون نر GOBBLER
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا