تاول به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی تاول به انگلیسی و فارسی

تاول GALL , WELT , BLISTER , BLEB , SCORCH , SCALD

ترجمه و معنی کلمات مشابه

تاول زدن SCORCH , BREAKOUT , BLISTER
تاول زده كردن SCALD
تاولچه VESICLE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا