تحريف به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی تحريف به انگلیسی و فارسی

تحريف ANAGRAM , DISTORTION , GARBLE , SOPHISTICATION

ترجمه و معنی کلمات مشابه

تحريف شدن MUTILATE
تحريف كردن SLANT , SKEW , GARBLE , DISTORT , AGONIZE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا