تحريك كردن به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی تحريك كردن به انگلیسی و فارسی

تحريك كردن PROVOKE , STIMULATE , FUEL , GOAD , GINGER , EXCITE , EGG , EDGE , AROUSE , ANNOY , AGITATE , ACTUATE , BESTIR , MOVE , MOTIVATE , PRIME , PRICK , PIQUE , INCITE , INCENSE , HYPO , INSTIGATE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

تحريك كردن ياشدن STIR
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا