تحويل به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی تحويل به انگلیسی و فارسی

تحويل TRANSFER , SOLSTICE , DELIVERY , RENDITION

ترجمه و معنی کلمات مشابه

تحويل دادن RENDER , DELIVER , SURRENDER
تحويل دار TELLER
تحويل يافتن BECOME
تحويلدار PURSER , CASHIER
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا