تمام به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی تمام به انگلیسی و فارسی

تمام ENTIRE , COMPLETE , FULL , OUTANDOUT , OFF , WHOLE , WHOLE , ALL , INTEGRAL , MAIN , THROUGH , THOROUGH

ترجمه و معنی کلمات مشابه

تمام شدن SPEND , POOP , PETER , PASS , GO
تمام شده DEFUNCT , EXTINCT , THROUGH
تمام عيار STERLING , HIPANDTHIGH , PERFECT
تمام كردن FORTH , EXHAUST , END , ATTAIN , PROCESS , INTEGRATE
تمام نشدني INTERMINABLE , UNFAILING
تمام نشده UNFINISHED
تمام نويسي LONGHAND
تمام وكمال THOROUGHGOING , CONSUMMATE , WHOLLY , WELL
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا