تنبل به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی تنبل به انگلیسی و فارسی

تنبل SLUGGISH , SLOW , SLOUCH , SLOTHFUL , SLOTH , TARDY , LAZYBONES , LAZY , LAZE , INDOLENT , INACTIVE , IDLE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

تنبل بودن SLOTH
تنبل شدن IDLE
تنبل وكند SLUGGARD
تنبلي INDOLENCE , INACTION , SLOTH
تنبلي كردن LAZE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا