تيز به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی تيز به انگلیسی و فارسی

تيز SHRILL , SHARP , TRENCHANT , PUNGENT , INCISIVE , HOT , POINTY , POIGNANT , PIKE , ACUTE , BRISK , BITTER , KEEN , KEEN , GLASSY , CAUSTIC

ترجمه و معنی کلمات مشابه

تيز(زاويه ء حادزاويه تند) ACUTE
تيزگر SHARPENER
تيزبيني ومهارت SUBTLETY
تيزرو ACUTE
تيزشدن SHARPEN , PEAK
تيزفهمي ACUITY
تيزكردن SHARPEN , SHARP , WHET , KEEN , GRIND , POINT
تيزكردن(تيغ) STRAP
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا