ثابت به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی ثابت به انگلیسی و فارسی

ثابت PAT , LOYAL , IRREMOVABLE , INDELIBLE , IMMOVABLE , IMMOBILE , PERMANENT , EQUABLE , RESOLUTE , FIRM , TRUE , STEADY , STANDSTILL , STAID , STABLE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

ثابت دريك نقطه PUNCTUAL
ثابت شدن FIX , STABILIZE
ثابت قدم STEADFAST , STAUNCHSTANCH , UNFLINCHING , CONSTANT , CONSISTENT , RESOLUTE
ثابت قدم ماندن PERSEVERE
ثابت كردن PROVER , STABLE , CLINCH , FREEZE , EVIDENCE , IMMOBILIZE , POSIT
ثابت ماندن FIX
ثابت نشده UNSET
ثابت واداشتن POISE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا