جالب به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی جالب به انگلیسی و فارسی

جالب ATTRACTIVE , MEMORABLE , MARVELOUS , YUMMY , SPICY

ترجمه و معنی کلمات مشابه

جالب توجه YUMMY , NOTABLE , REMARKABLE , LIVELY , LIBERAL , UNCO
جالب وبموقع NEWSWORTHY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا