جداءي به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی جداءي به انگلیسی و فارسی

جداءي SEVERANCE , SEQUESTER , SEGREGATION , SECLUSION , BREAKAWAY , RUPTURE , GULF , DIVORCE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

جداءي گراي SEGREGATIONIST
جداءي(schismatism) SCHISM
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا