جزيره به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی جزيره به انگلیسی و فارسی

جزيره ISLE , ISLAND

ترجمه و معنی کلمات مشابه

جزيره اي INSULAR
جزيره داركردن ISLAND
جزيره ساختن ISLAND
جزيره كوچك ISLE
جزيره كوچك سنگي يامرجاني KEY
جزيره مالاگازي MADAGASCAR
جزيره مان هاتان MANHATTAN
جزيره نشين كردن ISLE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا