جمع به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی جمع به انگلیسی و فارسی

جمع TOTAL , TOT , TALE , SUMMATION , MASS , PLURAL , AGGREGATE , ROUT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

جمع گراءي PLURALITY
جمع امده AGGREGATE
جمع اوري HOARDING , MUSTER , ASSEMBLAGE
جمع اوري اشيايااشخاص پراكنده ROUNDUP
جمع اوري تمبر PHILATELY
جمع اوري سرمايه CAPITALIZATION
جمع اوري كردن LEVY , MUSTER , MASS , CULL , REAP , RAKE
جمع بستن TOT
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا