جوانه به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی جوانه به انگلیسی و فارسی

جوانه TILLER , SPROUT , BUD , OFFSHOOT , CHRYSALIS

ترجمه و معنی کلمات مشابه

جوانه گياه RATOON
جوانه زدن ERUPT , RATOON , NIP , GRAIN , GERMINATE , LEAF , PEEP , BURGEON , BUD , BRANCH , SHOOT , SPURT , SPROUT , SPRIT , TILLER
جوانه زده SHOT , GROWN
جوانه ياشاخه كوچك SPRIT
جوانه(درگياهان) YOUNGLING
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا