حلزون به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی حلزون به انگلیسی و فارسی

حلزون MOLLUSK

ترجمه و معنی کلمات مشابه

حلزون گرفتن SCALLOP
حلزون گوش COCHLEA
حلزون خوراكي خيلي كوچك SPAT
حلزون دوكپه اي ياصدف خوراكي CLAM
حلزون صدف دار SHELLFISH
حلزون(جش.) SNAIL
حلزوني SPIRAL
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا