حمل كردن به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی حمل كردن به انگلیسی و فارسی

حمل كردن CARRY , FREIGHT , WAGE , CONVEY , BEAR , HAUL , PORTER , PORT , TRANSPORT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

حمل كردن بر ENTAIL
حمل كردن(بر) ATTRIBUTE , ASCRIBE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا