خط به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی خط به انگلیسی و فارسی

خط PENMANSHIP , HANDWRITING , HAND , GROOVE , FASCIA , CHARACTER , RUCK , STREAK , STOPPAGE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

خطپيوند(مو) LIGATURE
خطا MISCUE , LAPSE , INJUSTICE , ERROR , WRONG , SLIP , SINISTER , SIN , TRANSGRESSION
خطاب ADDRESS
خطاب كردن ADDRESS
خطابت RHETORIC
خطابرو BRACE
خطابرو(به اين شكل{}) ACCOLADE
خطابه SERMON , LECTURE , PRELECTION , PRECEPT , ADDRESS , ORATION
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا