خفت به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی خفت به انگلیسی و فارسی

خفت DISGRACE , CONTEMPT , NOOSE , OPPROBRIUM

ترجمه و معنی کلمات مشابه

خفت اور DEROGATORY
خفت اوردن بر DISGRACE
خفت دادن DEGRADE
خفت كردن STEEVE
خفتان(نوعي لباس مردانه) CAFTAN
خفتك NIGHTMARE
خفتن SLEEP
خفته ASLEEP
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا