خلع به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی خلع به انگلیسی و فارسی

خلع DEPOSITION

ترجمه و معنی کلمات مشابه

خلع سلاح كردن UNARM , DISARM
خلع كردن DETHRONE , DEPOSE
خلع كردن ياشدن UNCROWN
خلع كسوت روحاني كردن DEFROCK
خلع لباس كردن UNFROCK
خلع مقام كردن UNMAKE
خلع مقام ياكرسي كردن DISSEAT
خلع يد OUSTER , EVICTION , DISPOSSESSION
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا