دختر به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی دختر به انگلیسی و فارسی

دختر WENCH , GIRLIE , GIRL , GAL , DAUGHTER , QUEAN , MAID , LASS , SISSY , SISSIFIED

ترجمه و معنی کلمات مشابه

دخترپرستار NURSEMAID
دخترپسر GRANDDAUGHTER
دخترپسروار TOMBOY
دخترپيشاهنگ هشت ساله تايازده ساله BROWNIE
دخترپيشخدمت SLUT
دخترگستاخ HUSSY
دخترگستاخ وبيشرم GAMINE
دخترگي HYMEN
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا