دروغ به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی دروغ به انگلیسی و فارسی

دروغ FICTION , FALSE , FABLE , UNTRUE , BUNG , LIE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

دروغ پنداشتن DISBELIEVE
دروغ گفتن PREVARICATE , BELIE , EQUIVOCATE , GAB , WHIFF , WEASEL
دروغ گفتن(vi&.vt.n) LIE
دروغ بزرگ وفاحش BOUNCER
دروغ درچيزي گفتن WHIFF
دروغ نور JACKO'LANTERN
دروغگو FALSE , LIAR
دروغگوءي LYING , MENDACITY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا