درون به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی درون به انگلیسی و فارسی

درون INWARD , INSIDE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

درون گذاشت INPUT
درون گراءي INTROSPECTION
درون بري INTERCONTINENTAL
درون بيني INSIGHT
درون حفره هاي پيشاني وگونه ها(تش) SINU
درون داشت TALENT
درون رفت(n) ENTRANCE
درون ريز ENDOCRINE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا