دزد به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی دزد به انگلیسی و فارسی

دزد BURGLAR , PIKER , PICAROONP , PECULATOR , HOBGOBLIN , ROBBER , THIEF , STEALER

ترجمه و معنی کلمات مشابه

دزدپياده PAD
دزدگاه DEN
دزدادبي PIRATE
دزدانسان KINNAPER
دزدانه THIEVISH
دزدجيب بر CUTPURSE
دزدحرزشكن HOUSEBREAKER
دزددرياءي ROVER , BUCCANEER , PICAROONP
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا