دستور به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی دستور به انگلیسی و فارسی

دستور PROGRAM , PERMISSION , INJUNCTION , DIRECTION , REGULATION , RULE , ORDER

ترجمه و معنی کلمات مشابه

دستورارسال گزارش CALLUP
دستورالعمل RECIPE
دستورالعمل چهش JUMPINSTRUCTION
دستورالعمل واقعي ACTUALINSTRUCTION
دستوربيجادادن KIBITZ
دستورخدا COMMANDMENT
دستورخوراك پزي RECIPE
دستوردادن ADDRE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا