دوبرابر به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی دوبرابر به انگلیسی و فارسی

دوبرابر TWOFOLD , TWICE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

دوبرابر(n&.adj.adv) DOUBLE
دوبرابركردن REDUPLICATION , REDUPLICATE , REDOUBLE
دوبرابركردن(vi&vt) DOUBLE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا