دوست به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی دوست به انگلیسی و فارسی

دوست SCHOOLMATE , FRIEND , CHUM , LEAL , AMICABLE , ALLY

ترجمه و معنی کلمات مشابه

دوست پسر BOYFRIEND
دوست داشتن SAVOR , LIST , LIKE , LOVE , AFFECT
دوست داشتني AMIABLE , LOVELY , LOVABLE , LIKEABLE , LIKABLE , SMACKER
دوست صميمي CRONY , HAILFELLOW
دوست كردن FRIEND
دوست نداشتن DISLIKE
دوستار AMATEUR
دوستان ENTOURAGE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا