راستي به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی راستي به انگلیسی و فارسی

راستي SOOTH , TRUTH , TROTH , RECTITUDE , RECTITUDE , REALLY , INTEGRITY , INDEED , VERITY , VERACITY , PROBITY

ترجمه و معنی کلمات مشابه

راستين REAL , TRUE
راستين گراءي REALISM
راستين گراي REALISTIC , REALIST
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا