رنگ پريده به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی رنگ پريده به انگلیسی و فارسی

رنگ پريده PALLID , PALE , LURID , GHASTLY , WAN , COLOURLESS , SALLOWISH

ترجمه و معنی کلمات مشابه

رنگ پريده شدن PALE
رنگ پريده شدن ياكردن WAN
رنگ پريده كردن BLANCH
رنگ پريده ياسفيدشدن BLANCH
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا