روزنامه به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی روزنامه به انگلیسی و فارسی

روزنامه JOURNAL , PAPER , NEWSPAPER , GAZETTE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

روزنامه فروشي NEWSSTAND
روزنامه نگار PUBLICIST , JOURNALIST
روزنامه نگاري JOURNALISM
روزنامه نگاري كردن NEWSPAPER
روزنامه نيم قطع ومصور TABLOID
روزنامه يوميه DAILY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا