رويه به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی رويه به انگلیسی و فارسی

رويه SCHEME , TOP , TENOR , TACK , SURFACE , COMPORTMENT , COVER , UPPER , PROCEDURE , VAMP , METIER , ISM , INSTEP

ترجمه و معنی کلمات مشابه

رويه تجاوزكارانه داشتن BRISTLE
رويهم OVERHAND , WHOLLY
رويهم افتادن(دولبه چيزي) OVERLAP
رويهم افتاده OBVOLUTE
رويهم انباشتن PYRAMID , ACCUMULATE , BANK
رويهم قراردادن OVERLAY , LAMINATE
رويهمرفته AVERAGE , OVERALL
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا