زندان به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی زندان به انگلیسی و فارسی

زندان JAIL , DUNGEON , COOP , GRATE , GAOL , CALABOOSE , PRISON , PRESIDIO

ترجمه و معنی کلمات مشابه

زندان تكي CELL
زندان كردن LOCKUP , PRISON , CAN
زندان مجرد SWEATBOX
زندان(jail) POKEY
زنداني PRISONER , INMATE , JAILBIRD
زنداني سياسي POLITIC
زنداني شدن IMPRISONMENT
زنداني كردن INCARCERATE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا