زنداني به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی زنداني به انگلیسی و فارسی

زنداني PRISONER , INMATE , JAILBIRD

ترجمه و معنی کلمات مشابه

زنداني سياسي POLITIC
زنداني شدن IMPRISONMENT
زنداني كردن INCARCERATE
زندانيان(jailor) JAILER(LOR)
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا