زنده به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی زنده به انگلیسی و فارسی

زنده FRESH , VIVID , LIVELY , ALIVE , QUICK

ترجمه و معنی کلمات مشابه

زنده بودن LIVE
زنده بيني BIOPSY
زنده دل SKYLARKER , DASHING , DAPPER
زنده دلي VERVE , ACTIVITY
زنده زا VIVIPAROUS
زنده شدن REVIVE , QUICKEN , LIVEN
زنده شكافي(vivisectional) VIVISECTION
زنده كردن RESUSCITATE , RESURRECT , QUICKEN
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا