سرم به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی سرم به انگلیسی و فارسی

سرم SERUM

ترجمه و معنی کلمات مشابه

سرما COLD , CHILL
سرماخوردگي COLD
سرماخوردگي معمولي(طب) HEADCOLD
سرماريزه RIME , FROST , HOARFROST
سرمازدگي(گياه وجوانه ها) NIP
سرمازدگي(طب) CHILBLAIN
سرمازدن FROST
سرمازده كردن FROST
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا