سرنگ به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی سرنگ به انگلیسی و فارسی

سرنگ SYRINGE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

سرنگ امپول زني وامثال ان GUN
سرنگون كردن OVERTHROW
سرنگون كردن(ازتخت ياكرسي) UNSEAT
سرنگون وارافتادن PLUMMET
سرنگوني DEBACLE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا