سوگند به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی سوگند به انگلیسی و فارسی

سوگند OATH , SANCTION , SACRAMENT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

سوگندخوردن SWEAR
سوگنددادن ADMINISTRATION , ADJURE , CONJURE
سوگنددروغ خوردن PERJURE
سوگندشكني PERJURY
سوگندملايم GAR , OD
سوگندملايم(interj) ODD
سوگندنامه AFFIDAVIT
سوگنديادكردن ATTEST
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا